Úradná tabuľa (Stránka 18)Výsledky volieb v Hontianskych Tesároch

Nasledovná tabuľka ukazuje, ako dopadli sobotňajšie parlamentné voľby v našej obci (všetky okrsky spolu):Rychlostná cesta R3, Šahy - Zvolen

Na obecný úrad bol doručený dokument z MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY týkajúci sa rýchlostnej cesty R3, Šahy - Zvolen, ktorá má prechádzať aj cez územie obce Hontianske Tesáre.