Úradná tabuľa (Stránka 2)Obecná zabíjačka, príchod Mikúláša, Vianočné trhy

Obec Hontianske Tesáre Vás všetkých srdečne pozýva dňa 9.12.2017 na obecnú zabíjačku do KD v Hontianskych Tesároch. Budú pre Vás pripravené rôzne špeciality.

Pre deti je pripravené divadelné predstavenie a nakoniec príde aj Mikuláš.

Program je nasledovný:Výberové konanie na obsadenie karierovej pozície riaditeľa Základnej školy s materskou školou Hontianske Tesáre

Obec Hontianske Tesáre, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Hontianske Tesárevyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.Zber plastov.

Zber plastov.

Oznamujeme Vám že najbližší zber plastov bude 10.11.2017 a nasledujúci 8.12.2017.Informácie pre voliča

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliťZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK a zastupiteľstva BBSK

V prílohe zverejňujeme zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK a kandidátov do zastupiteľstva BBSK. Zoznamy už boli zverejnené na informačných tabuliach v obci.