Oznámenie k voľbám do VÚC 2017 

O Z N Á M E N I E

 

 

     Oznamujeme všetkým politickým stranám , politickým hnutiam a koalíciám, že kandidátne listiny na členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, môžu doručiť na adresu  :

 

                                                                          Hontianske Tesáre č. 66

obec@honttesare.sk

 

 

 

 

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)