Oznam o konaní valného zhromaždeniaUrbárska a lesná spoločnosť HORNÉ ŠIPICE – pozemkové spoločenstvo                                                         

 

 

Pozvánka

  na

VALNÉ  ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa 17.6.201710,30 hod.

Program:

 

1.      Privítanie a prezentácia -  Ing. Ivan Igrici, predseda

2.      Návrh komisií

3.      Kontrola uznesení

Správa o činnosti spoločenstva a výboru -  Ing. Ivan Igrici, predseda

4.      Správa dozornej rady -  Ing. Tretina

5.      Správa o finančnom hospodárení – p. Švarcbacherová

6.      Správa o hospodárení v lesoch – zástupca nájomcu pozemkov UNIFORST

7.      Návrh rozpočtu na rok 2017

8.      Návrh na rozdelenie podielov – Ing. Ivan Igrici, predseda

9.      Správa mandátovej komisie

10.  Voľba vedenia spoločenstva

11.  Diskusia

12.  Návrh na uznesenia – Ing. Krajčovič, Ing. Igrici

13.  Hlasovanie o uzneseniach -  Ing. Krajčovič

14.  Záver – Ing. Igrici

 

 

Výbor Urbárskej a lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Horné Šipice

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)