Externé správy

Na tejto stránke sú agregované (externé) oznamy z iných webov ktoré súvisia s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku, alebo "čítať ďalej" sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.

RKC Farnosť Terany

Farské oznamy v týždni od 23. apríla do 29. apríla 2018

Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

čítať ďalej

Farské oznamy v týždni od 16. apríla do 22. apríla 2018

Tretia veľkonočná nedeľa

 

čítať ďalej

Farské oznamy v týždni od 9. apríla do 15. apríla 2018

Druhá veľkonočná nedeľa, Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

čítať ďalej

Farské oznamy v týždni od 2. apríla do 8. spríla 2018

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕvtvychvstania

 

čítať ďalej

ZŠ a MŠ Hontianske Tesáre

Výchovný koncert

Zápis do prvého ročníka

Deň vody

Polícia v našej škole!

šk. rok 2017/2018