Cirkevné oznamyŠpeciálne stretnutie spoločenstva

Udalosť na FacebookuSpoločenstvo "Terany" Vás pozýva na špeciálne otvorené (pre všetkých), ekumenické stretnutie s hosťom - Richardom  Vašečkom. Stretnutie sa uskutoční  20. februára 2016 - 18:30 v kultúrnom dome v Hontianskych Tesároch. Program: slovo na tému Milovať a ctiť + modlitba chvál.Karol Braxatoris - 145. výročie úmrtia

Združený cirkevný zbor Hontianske Tesáre-Dvorníky si 13. júla 2014 spomínal na slávnostných službách Božích na svojho  významného farára, kazateľa, národovca Karola Braxatorisa (1806 -1869) pri 145. výročí  jeho úmrtia.Mravčekovia z Bystrého

Detsko-mládežnícky spevokol Mravčekovia z Bystrého z východného Slovenska zavítal do Hontianskych Tesár na konci prázdnin 26.augusta 2011. Prišli na pozvanie evanjelickej farárky Márie Hroboňovej.Farské oznamy na 44. týždeň

30. nedeľa v cezročnom obdobíFarské oznamy na 43. týždeň

29. nedeľa v cezročnom období