Archív správ - august 2017Zámer predaja majetku z dôvodou osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Hontianske Tesáre, v zmysle § 9a , ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch zo dňa 21.8.2017 č. 49/2017 zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

 Pozvánka na TCHH

 

TRADIČNÁCHUŤHONTU

OZ Tradičná chuť regionov Slovenska, Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Krupina, obec Hontianske Tesáre

Vás pozývajú

v sobotu 9.septembra 2017Tradičná chuť HONTU

Zásady súťaže

 

„Tradičná chuť Hontu 2017“

 

 

  Motto:

„Podporujeme tradície vidieckej kuchyne a zachovanie senzorických vlastností

regionálnych jedál a nápojov.“