Aktuality (Stránka 9)ZBER PLASTOV

Rozpis ZBERU PLASTOV  na 2 polrok 2013:

16.august

6. september

18. október

29. november

20. decemberPoďakovanie od rodiny Gnébusovej za pomoc.

P O Ď A K O V A N I E.UPOZORNENIE pre občanov postihnutých prívalovým dažďom.

Upozorňujeme Vás aby Ste si zistené škody nahlasovali do poisťovní, kde Ste poistení, podrobne si preštudovali konkrétne zmluvy z ktorých si chcete danú škodu uplatniť.

Potrebné je vypísať dátum vzniku poškodenia, miesto poškodenia, podrobný popis poškodenia majetku, a jeho rozsah. Škody si odfotografujte lebo fotodokumetáciu je potrebné priložiť k likvidácii škody.Pozvánka na ples

PRÍĎTE, TEŠÍME  SA  NA  VÁS.Súťaž dobrovoľných hasičských zborov

Hasičská súťaž 5.5.2012
V sobotu 5.5.2012 sa na ihrisku TJ Hontianske Tesáre uskutočnilo obvodné kolo súťaže dobrovoľných hasičských zborov. Z osemnástich družstiev naše skončilo na 8. mieste. Z dorastencov bolo naše družstvo prvé, lebo sa zúčastnilo len jedno:-) FOTO v galérii šport.

Výsledky súťaže si môžete pozrieť v prílohe.