Aktuality (Stránka 9)Výsledky II. kola volieb na predsedu VÚC

V Ý S L E D K Y V O L I E B

za predsedu Banskobystrického kraja

II. koloPozvánka na riadne valné zhromaždenie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

 

 Gulášmajster - V Y H O D N O T E N I E

Ocenení prví desiati:

1. Almášy Peter - H. Tesáre

2. Chabada - Krupina

3. Mitterovci - Krupina

4. Ivanič - Huves - Dvorníky

5. Nagy Peter - H. Moravce

6. Ambróš Peter - Krupina

7. Obec Domaniky

8. Kohút Pavel - Šipice

9. Hrončeková - H. tesáre

10.Paukovic Peter - H. Tesáre

 

Ďalšie poradie:Stretnutie spevokolov HOS

CZ Hontianske Tesáre - Dvorníky
V nedeľné popoludnie 22.9.2013  sa evanjelický kostol v Hontianskych Tesároch zaplnil hosťami  z celého Hontu, ktorých privítali dozorcovia združeného cirkevného zboru  Ján Kováč a Ľudmila Pastuchová .  Na stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu prišli spevokoly z Cirkevných zborov Dudince, Prenčov, Baďan, Čelovce, Sása, Babiná, Pliešovce.


Tvorivé dielne

Obecný úrad Hontianske Tesáre

Vás srdečne pozýva na

Tvorivé dielne