Aktuality (Stránka 8)Výhercovia Guľášmajstra obce Hontianske Tesáre 2014

Víťazom tohtoročného Guľášmajstra sa stal Janko Hüvös z Dvorník.

Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo Smädní kmotrovci z Krupiny.

Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo Guľášikovia z Terian.

4. miesto - Hrončekovci z Hontianskych Tesár

5. miesto - Mitterovci z Krupiny

6. miesto - ODI Krupina

7. miesto - Stecíkovci z Dvorník

8. miesto - Milan Paraj

9. miesto - Kapucíni - KľučkaGUĽÁŠMAJSTER OBCE HONTIANSKE TESÁRE 2014

Srdečne Vás pozývame na 9. ročník Guľášmajstra obce Hontianske Tesáre, ktorý sa uskotoční 11.10.2014 od 9:00 hod. na štadióne v Hontianskych Tesároch.Hontianska ľudová nôta - zrušenie podujatia

Oznamujeme Vám, že z technických príčin sa ruší podujatie Hontianska ľudová nôta, ktoré sa malo konať 30.8.2014. Remeselníkov a predajcov, ktorí sa už prihlásili, pozývame na akciu Guľášmajster obce Hontianske Tesáre, ktorá sa uskutoční dňa 11.10.2014.


Volejbalový turnaj

Pozývame Vás na 2. ročník volejbalového turnaja na pamiatku Filipa Majdáka, ktorý sa uskutoční v sobotu, dňa 23.8.2014 na futbalovom štadióne v Hontianskych Tesároch. Tešíme sa na Vás.Karol Braxatoris - 145. výročie úmrtia

Združený cirkevný zbor Hontianske Tesáre-Dvorníky si 13. júla 2014 spomínal na slávnostných službách Božích na svojho  významného farára, kazateľa, národovca Karola Braxatorisa (1806 -1869) pri 145. výročí  jeho úmrtia.