Aktuality (Stránka 6)Špeciálne stretnutie spoločenstva

Udalosť na FacebookuSpoločenstvo "Terany" Vás pozýva na špeciálne otvorené (pre všetkých), ekumenické stretnutie s hosťom - Richardom  Vašečkom. Stretnutie sa uskutoční  20. februára 2016 - 18:30 v kultúrnom dome v Hontianskych Tesároch. Program: slovo na tému Milovať a ctiť + modlitba chvál.Obecný ples

 Obec Hontianske Tesáre

             pozýva na

 GM 2015 - vyhodnotenie

Víťazom jubilejného desiateho ročníka súťaže "Guľášmajster obce Hontianske Tesáre" sa stalo družstvo VÍNNE  MUŠKY z Krupiny. Pod týmto vtipným názvom sa skrýva rodina Mitterovcov, ktorá sa nášho podujatia zúčastňuje každoročne.

2. Bartoš Ladislav H. Tesáre

3. GUĽÁŠIKOVIA PPP z Terian

4.PAKO Šipice

5.Chabada - Zvolen

6.Hüvőš-Ivaničovci z DvorníkBirfest Dvorníky

Srdečne Vás pozývame na Birfestovú veselicu. Prázdninové stredy

P O Z V Á N K A

P R Á Z D N I N O V É S T R E D Y 2015