Aktuality (Stránka 6)GM 2015 - vyhodnotenie

Víťazom jubilejného desiateho ročníka súťaže "Guľášmajster obce Hontianske Tesáre" sa stalo družstvo VÍNNE  MUŠKY z Krupiny. Pod týmto vtipným názvom sa skrýva rodina Mitterovcov, ktorá sa nášho podujatia zúčastňuje každoročne.

2. Bartoš Ladislav H. Tesáre

3. GUĽÁŠIKOVIA PPP z Terian

4.PAKO Šipice

5.Chabada - Zvolen

6.Hüvőš-Ivaničovci z DvorníkBirfest Dvorníky

Srdečne Vás pozývame na Birfestovú veselicu. Prázdninové stredy

P O Z V Á N K A

P R Á Z D N I N O V É S T R E D Y 2015

 Mimoriadna jazda vlakom zabudnutou traťouVyberanie daní a poplatku.

VYBERANIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTI DANE ZA PSA

a miestneho poplatku za zber