Aktuality (Stránka 3)Oznam o konaní VZOznam o konaní VZ

O Z N A M

o zvolaní valného zhromaždenia

 

 

 Pozvánka na obecnú zabíjačku a vianočné trhy

Vás pozýva na

OBECNÚ ZABÍJAČKU  A   VIANOČNÉ TRHY

dňa 10.12.2016 od 8.00 hod do Kultúrneho domu v 

Hont. Tesároch.

 

Ponuka:GM 2016 - vyhodnotenie.

GUĽÁŠMAJSTER  2016  -  v y h o d n o t e n ie.

1. Matejkin Štefan - Litava

2. Paraj Milan  - Tupá

3. Vínne mušky - Mitterovci z Krupiny

4. Lapinovci - Krupina

5. Kapucíni - Krupina

6. Fúzači z Krupiny

7. Kohút Peter -Báčovce

8. Tesárski futbalisti

9. LORAKK Dudince

10.Almášy - Hontianske TesárePozvánka

„Všade tam, kde sa dá žiť, možno žiť dobre...“

Obec Hontianske Tesáre Vás srdečne pozýva

na 11. ročník súťaže

G  U Ľ  Á  Š  M  A  J  S  T  E  R

8.októbra 2016