Pozvánka na TCHH 

TRADIČNÁCHUŤHONTU

OZ Tradičná chuť regionov Slovenska, Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Krupina, obec Hontianske Tesáre

Vás pozývajú

v sobotu 9.septembra 2017

na X. ročník súťaže TCHH v areáli OcÚ Hontianske Tesáre

 

Program :

8.30 – 9.00      Registrácia súťažiacich

9.00                 Otvorenie súťaže a vydávanie surovín na varenie

9.30  –  12.30  Prevzatie a kontrola surovín, príprava jedál na mieste

10.30 -  11.00  Odborná prednáška „Potraviny a gastronómia“

11.00 – 13.00   Hodnotenie jedál komisiou a kultúrny program

12.30 – 13.00   Verejná ochutnávka súťažných jedál

13.30 -  14.30   Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie putovného lopára

Kultúrny program: 10.00 – 12.00 –  Program detí  „Slovensko je moja Zem, čo zasadím to tu zjem“.

                                                            -   Citaráši zo Sazdíc

                                                            -  Domáca rómska skupina detí

                                   18.00               -  THZ Corpona   

                                   20.00               - Tanečná zábava – hrá DJ Pali

           

Sprievodné podujatia :          

☺Ukážka varenia tradičného jedla „cigánske halušky 54“ ☺Tvorivé dielne pre deti ☺Divadelný rebriniak ☺Predaj ľudovo-umeleckých výrobkov a Prezentácia produktov s regionálnou značkou HONT ☺Izba ľudových tradícií, prehliadka tradičného genofondu ovocných stromov  ☺Výstavy – prezentácia regiónu HONT, detské práce „Potraviny očami detí“  ☺Hudobný piesňový koktejl-Eva Banci, Lucia Papanetz

-       Podujatie organizované s podporou:

 

  Obec Hontianske Tesáre

                                      

Váš hlas: Žiadna Priemer: 5 (2 votes)