Guľášmajster 2017PROPOZÍCIE

 

ťaže vo varení gulášu o

 

GULÁŠMAJSTRA obce Hontianske Tesáre

 

Obec Hontianske Tesáre vyhlasuje 12. ročník súťaže vo varení gulášu o GULÁŠMAJSTRA

obce Hontianske Tesáre

 

DÁTUM: 14.10.2017 o 9.00 hod

 

MIESTO: štadión TJ Hontianske Tesáre

 

CIEĽ: Zlepšovanie medziľudských vzťahov prostredníctvom zábavy

 

PREDMET SÚŤAŽE:

uvarený guláš z DIVINY, BRAVČOVINY, HOVÄDZINY, alebo MIEŠANÝ, /držky sa nevylučujú/

 

PODMIENKY:

do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má čas a chuť, bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo...

súťažné družstvá, môžu byť rodinné, firemné, obecné, medzinárodné...

družstvo zaplatí štartovné 10 €, za čo dostane štartovací balíček

súťaží sa vo vyznačenom priestore, kde sa nachádza stôl a stolička

treba si so sebou doniesť všetky veci potrebné na varenie (drevo, kotlík, riad...) a suroviny (cca 2kg mäsa + príprava)

varí sa 3-10 l gulášu, doba varenia je cca 4 hodiny

po ukončení varenia si súťažiaci očistia priestor

prihlásiť sa treba najneskôr do 10.10.2017 na obecnom úrade v Hontianskych Tesároch, na t.č. 045 / 55 960 15, alebo mailom na obec@honttesare.sk

 

HODNOTENIE:

guláš bude hodnotiť porota zložená z odborníkov a laikov

posudzovaťsa bude guláš na základe hustoty, chute a estetického vnemu

v hodnotení od 0 do 10 bodov

 do druhého kola postúpi 10 družstiev z ktorých vyjde víťaz súťaže

„GULÁŠMAJSTER 2017 obce HONTIANSKE TESÁRE“

Váš hlas: Žiadna Priemer: 5 (2 votes)