Správy

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Ľudový plesObecná zabíjačka, príchod Mikúláša, Vianočné trhy

Obec Hontianske Tesáre Vás všetkých srdečne pozýva dňa 9.12.2017 na obecnú zabíjačku do KD v Hontianskych Tesároch. Budú pre Vás pripravené rôzne špeciality.

Pre deti je pripravené divadelné predstavenie a nakoniec príde aj Mikuláš.

Program je nasledovný:Výberové konanie na obsadenie karierovej pozície riaditeľa Základnej školy s materskou školou Hontianske Tesáre

Obec Hontianske Tesáre, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Hontianske Tesárevyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.Zber plastov.

Zber plastov.

Oznamujeme Vám že najbližší zber plastov bude 10.11.2017 a nasledujúci 8.12.2017.

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.