Pohostinstvá | Obec Hontianske Tesáre

Pohostinstvá



Bistro COMBO

Bistro COMBO sa nachádza v centre Dvorník vedľa obchodu Rozličný tovar.

 

Majiteľ: Ľubica Hajnalová



FUN VIA BAR

Bar sa nachádza v centre Hontianskych Tesár.

Zodpovedná vedúca: Elena Machovičová