InštitúcieJednota dôchodcov Slovenska

      Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) pracuje v našej obci od  roku 1993. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. V súčasnosti má 96 členov. JDS pracuje pod vedením osemčlenného výboru, ktorý zasadá niekoľkokrát ročne, podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb.ZDRUŽENÝ CIRK. ZBOR EV. CIRKVI A.V. H. TESÁRE- DVORNÍKY

Milí bratia a sestry, na tomto telefónnom čísle sa môžete so mnou skontaktovať: 0918 828 341,   045 - 5583 503, dohodnúť  osobné  stretnutie  na Ev. farskom úrade v Tesároch alebo na Ev. farskom  úrade v Dudinciach, v mieste môjho bydliska.Pošta

Budova pošty sa nachádza v centre obce na spojovacej ceste hlavnej ulice a cesty pre medzinárodnú premávku Šahy <--> Zvolen (E77) oproti budove školy.Zdravotné stredisko

Zdravotné stredisko
Budova zdravotného strediska sa nachádza na severnom okraji obce Hontianske Tesáre (smerom na Zvlolen vľavo) vedľa hlavnej ulice prechádzajúcej cez obec.

V súčasnej dobe sa v nej nachádza len ambulancia praktického lekára (v minulosti aj zubná ambulancia).
 Dobrovoľný hasičský zbor

Vľavo požiarna zbrojnica so sušiakom hadíc, vpravo budova pošty, medzi nimi je tel. ústredňaV obci Hontianske Tesáre je už niekoľko desaťročí dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).
Veliteľom hasičov je v súčasnosti Pavel Pastucha,
predtým bol dlhé roky veliteľom Ján Babinský, ktorý však  už nie je medzi nami.

Dobrovoľní hasiči sa prví volajú k pohromám a nešťastiam - najmä k požiarom v našej obci - a  sú zväčša prví záchrancovia ľudí, zvierat a majetku pri nešťastiach, až potom prídu profesionálni hasiči z najbližších miest.

Hasiči sa každoročne zúčastňujú súťaží dobrovoľných hasičských zborov a tým si precvičujú a prehlbujú vedomosti a zručnosti potrebné na záchranu ľudí, zvierat a majetku pri nešťastiach a živelných pohromách.