Služby

Inštitúcie, obchody a ostatné služby v našej obci


Skvalitnenie sociálnej situácie

Skvalitnenie sociálnej situácie
komunitnými aktivitami obyvateľov MRK
v obci Hontianske TesáreBistro COMBO

Bistro COMBO sa nachádza v centre Dvorník vedľa obchodu Rozličný tovar.

 

Majiteľ: Ľubica HajnalováRozličný tovar

Obchod sa nachádza v centre časti Dvorníky.
Majiteľ predajne: Ľubica Hajnalová
Zodp. vedúca:COOP JEDNOTA Krupina, predajňa Hontianske Tesáre

Obchod sa nachádza v centre Hontianskych Tesár pri autobusovej zastávke.

Zodp. vedúca: Tereza Vrbová
 Rozličný tovar - večierka

Obchod sa nachádza v centre Hontianskych Tesár - na kopci medzi obchodom JEDNOTA a obecným úradom na ľavej strane.

Majiteľ: Igor Masorin
Zodp. vedúci: Jozef Didiáš