Zasadnutia OZ (Stránka 3)

Dokumenty zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - zápisnice a uznesenia.


23. zasadnutie OZ v Hontianskych TesárochZápisnica a uznesenie

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 30. 6. 2014

 Zápisnica a uznesenie

 

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 28. 4. 2014Zápisnica a uznesenie

 

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 24. 2. 2014Zápisnica z 19.zasadnutia + uznesenie

 

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 16. 12. 2013