Zasadnutia OZ (Stránka 2)

Dokumenty zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - zápisnice a uznesenia.


Zápisnica a uznesenie

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 16.4.2015Zápisnica a uznesenie

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 5.2.2015Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 15.12.2014Zápisnica a uznesenie

Starostka obce Hontianske TesáreDochádzka poslancov na zasadnutia OZ v roku 2014

Dochádzka za rok 2014