Verejné obstarávanieInformácia o zadávaní zákazkyAktuálne výzvy

1. Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Hontianske Tesáre.

SO-05 Verejné priestranstvo – Nádvorie KD Hontianske Tesáre.
zverejnené: 16.9.2013

2. Osobný automobil

zverejnené: 17.1.2013