Štatút obce Hontianske TesáreŠtatút obce Hontianske Tesáre upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce Hontianske Tesáre, obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich štruktúry, formy a metódy ich práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v prospech rozvoja obce, jej občanov, ochrany a tvorby životného prostredia v obci, rieši tiež širšie vzťahy obce.

Kompletný štatút obce je v prílohe.

PrílohaVeľkosť
Štatút obce vo formáte PDF190.91 KB
Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)