Sadzobník správnych poplatkovPOPLATKY ZA VÝPOŽIČKU KUCHYNSKÉHO INVENTÁRU VO VLASTNÍCTVE OBECNÉHO ÚRADU:

1.Obecný úrad vypožičiava kuchynský inventár občanovi – žiadateľovi o výpožičku na základe „ zmluvy o výpožičke“, ktorú spíše OcÚ s občanom pred výpožičkou.

2.Od poplatku za vypožičanie sú oslobodené organizácie a politické strany, ktoré kuchynský inventár si vypožičiavajú na účely nie podnikateľského zámeru.

 

Názov inventáru:

Cena za ks

Nevrátený resp.poškodený inv.

Obrus

0,07€

5,-€

Hrniec veľký

0,50€

30,-€

Tanier hlboký

0,02€

1,-€

Tanier plytký

0,02€

1,-€

Tanier dezertný

0,02€

0,70 €

Lyžica polievková

0,01€

0,60 €

Vidlička

0,01€

0,60 €

Nožík

0,01€

1 ,-€

Lyžička malá

0,01€

0,50€

Svietnik /popolník/

0,02€

0,50€

Džbán

0,02€

4,-€

Pohárik vínový /1 dcl/

0,01€

0,50 €

Pohár vínový na stopke

0,02€

0,60 €

Pohár na vodu

0,02€

0,60 €

Štamperlíky /staré/

0,01€

0,50 €

Štamperlíky na stopke

0,02€

0,60 €

Naberačka

0,06€

1,5,-€

Solnička

0,01€

0,50 €

Košík na chlieb

0,01€

0,50 €

Misa oválna /pečienková/

0,03€

1,5,- €

Misa polievková

0,06€

4,- €

Miska kompótová

0,02€

0,50 €

Misa šalátová

0,03€

1,50 €

Tácka nerezová

0,06€

4,- €

Misa šalátová

0,03€

1,5,-€

Vedro PVC

0,50€

5,-€

Kotlík

2,-

30,-€

 

Zapožičanie stoličiek 1 ks 0,2 € / deň 20,-€

Zapožičanie stolov 1 ks 0,5 € / deň 40,-€

Pivný stôl 0,70 €/ deň 40,-€

Pivná lavica 0,40 €/ deň 20,-€

 

 

  1. MIESTNE INTERNÉ POPLATKY

 

1.Povolenie na obchodnú činnosť na území obce

(ambulantný predaj na trhových miestach)

3,-

 

2.Vyhlasovanie rôznych oznamov v miestnom rozhlase:

- ponukový oznam FO aj PO

1,-

 

- hráme jubilantom – 2 piesne

1,-

 

- za každú ďalšiu pieseň

0,5

 

 

Poplatky za ďalšie úkony:

- Rozhodnutie o pridelení,zrušení,zmene súp.č.vydanie súp.č.

1,50

 

- Vydávanie výpisu z uznesenia OZ, kópie nariadení obce, vyjadrenie

k urobeným prácam PO

1,50

 

- Vydanie rôznych potvrdení (účasť na pohrebe, o parc.č. a pod)

1,-

 

- Vyhotovenie fotokópie formátu A4 jednostranne

0,10

 

- Vyhotovenie fotokópie A4 obojstranne

0,14

 

- Vyhotovenie fotokópie formátu A3 jednostranne

0,14

 

- Vyhotovenie fotokópie formátu A3 obojstranne

0,17

 

- Zápisné do Obecnej knižnice – deti do 15 rokov

0,5

 

- dospelí

1,-

 

- Použitie FAX – 1 strana

0,5

 

- Vydanie stanovísk k prevádzke služieb FO a PO

6,50

 

- Vydanie rôznych ďalších stanovísk (stavebné, dopravné)

3,-

 

- Vydanie tabuľky so súpisným číslom

1,50

 

 

 

II.POPLATKY ZA POUŽÍVANIE PRIESTOROV KD A INVENTÁRU V OBCIACH

 

Poplatky za používanie priestorov KD a inventáru v obciach: Hontianske Tesáre, Dvorníky,

Šipice a Báčovce:

 

1. KULTÚRNY DOM V HONTIANSKYCH TESÁROCH:

 

Zapožičanie priestorov KD na krátke posedenie /kary...na dobu do 4 hodín:

 

domáci € cudzí €

a/ letné obdobie- malá sála + kuchyňa 10,-

 

12,-

 

veľká sála 17,-

 

20,-

 

b/zimné obdobie – malá sála + kuchyňa 13,-

 

17,-

 

veľká sála 40,-

 

46,-

 

 

 

-2-

 

Zapožičanie priestorov KD na dlhšie podujatia / zábavy, svadby/ na dobu – nad 4 hodiny:

 

domáci €/ cudzí € /

A/ letné obdobie – malá sála + kuchyňa

23,-

 

26,-

 

veľká sála

43,-

 

50,-

 

b/ zimné obdobie – malá sála + kuchyňa

33,-

 

40,-

 

veľká sála

82,-

 

96,-

 

 

Zapožičanie malej sály na reklamné účely /predvádzanie výrobkov.../

 

Celý rok – malá sála

10,-

 

11,-

 

+prevádzkové náklady

 

  1. KLUB DÓCHODCOV :

Zapožičanie priestorov na dobu do 4 hodín :

 

domáci € / cudzí € /

a/ letné obdobie

7,-

 

8,-

 

b/ zimné obdobie

12,-

 

13,-

 

 

Zapožičanie priestorov nad 4 hodiny:

 

a/ letné obdobie

13,-

 

17,-

 

b/ zimné obdobie

20,-

 

23,-

 

+prevádzkové níklady

Prenájom za ubytovanie :

a/ letné obdobie 1 posteľ/ deň 3,-€

b/ zimné obdobie 1 posteľ/ deň 4,-€

 

 

  1. KULTÚRNY DOM DVORNÍKY:

 

Zapožičanie priestorov na krátke posedenie – na dobu do 4 hodín :

 

domáci € / Sk cudzí € / Sk

Kinosála

15,-

 

18,-

 

Kuchyňa

5,-

 

7,-

 

 

Zapožičanie na dlhšie podujatie – nad 4 hodiny :

 

Kinosála

33,-

 

40,-

 

Kuchyňa

15,-

 

17,-

 

 

+ prevádzkové náklady

 

 

  • 3 -

  1. KULTÚRNY DOM ŠIPICE :

 

Zapožičanie na krátke posedenie – do 4 hodín :

 

domáci € / cudzí € /

Kultúrny dom

9,-

 

10,-

 

 

Zapožičanie na dlhšie podujatie – nad 4 hodiny :

 

Kultúrny dom

20,-

 

23,-

 

+ prevádzkové náklady

 

  1. KULTÚRNY DOM BÁČOVCE :

 

Zapožičanie na krátke podujatie – do 4 hodín :

 

Kultúrny dom

6,5

 

7,5

 

 

Zapožičanie na dlhšie podujatie – nad 4 hodiny :

 

Kultúrny dom

17,-

 

20,-

 

+ prevádzkové náklady

 

 

  1. DOM SMÚTKU Hontianske Tesáre, Dvorníky:

 

Zloženie zosnulého – chladnička - /do dvoch dní/ 6,5 € 8,3 €

 

Poplatok za Dom smútku – smútočné obrady /dva dni/ 5 €

 

Prepožičanie miesta na uloženie rakvy / 10 rokov / 6,64 €

 

 

7. GARÁŽ na zdravotnom stredisku: 10 €/ mesačne

 

 

8. POPLATKY za zapožičanie strojných zariadení obce :

 

Miešačka 7,-€ / 1 deň

Výsuvný rebrík kolesový 7,-€ / 1 deň

Autovlečka 7,-€ / 1 deň

Cirkulár elektrický 7,-€ / 1 deň

Poplatok za využitie služieb obecného traktora 13,50 € / 1 hod

Poplatok za využitie služieb obecného auta 0,30 € / km

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)