Obecné zastupiteľstvoZápisnica OZ

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z mimoriadneho (12) zasadnutia  obecného zastupiteľstva

konaného

dňa 29.júna 2016

Miesto konania:KD  Hont. Tesáre

Prítomní poslanci:  7

Program:podľa pozvánky  Poslanci OZ Hont. Tesáre na volebné obdobie 2014-2018

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov. Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch má 7 poslancov:

Za Hontianske Tesáre:Výsledky komunálnych volieb 2010

Za starostku obce bola zvolená Dana Kohútová, nezávislý kandidát s počtom hlasov 160

Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva:

 1. Pavol Fidler, EDS - 76 hlasov
 2. Peter Majdák, SMER-SD - 76 hlasov
 3. Peter Paukovic, SF - 68 hlasov
 4. Ing. Anna Melišková, SNS - 63 hlasov
 5. Pavel Spišiak, ĽS-HZDS - 49 hlasov
 6. Dušan Zvarka, ĽS-HZDS - 27 hlasov
 7. Pavel Kohút, SNS - 24 hlasov

Podrobné výsledky volieb:Práva a povinnosti poslancov OZ

Poslanec nadobudne mandát poslanca po zložení poslaneckého sľubu.

Poslanec je povinný najmä:

 • zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať Štatút obce Hontianske Tesáre a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch,
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.


Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov. Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch má 7 poslancov:

Za Hontianske Tesáre: