Dokumenty (Stránka 2)

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokument Typ Číslo Dátum Partner IČO Čiastka
zmluva o dielo - obnova verejného osvetlenia, zmluva o dielo PD na KD zmluva 30.12.2015
1. Zmluva o dielo - svetelné meranie, 2. Zmuva o dielo rekonštrukcia poľnej cesty H. Šipice zmluva 29.12.2015
Zmluva o NFP č. ZV02792 - kaerový systém zmluva 29.09.2015
Dodatok č.1 k Zmluve IC DECOM zmluva 24.09.2015
Zmluva o poskytnutí služieb - Kurz občianskeho spolunažívania a komunitných aktivít zmluva 03.09.2015
Zmluva o poskytnutí služieb - Kurz ochrany a budovania životnéh prostredia zmluva 03.09.2015
Zmluva o poskytnutí služieb - Kurz všestranej starostlivosti o domácnosť zmluva 03.09.2015
Zmluva o dielo č. 01-HT-09/2015 - Svetelnotechnická štúdia zmluva 02.09.2015
Kamerový systém obce Hontianske Tesáre - projektová dokumentácia zmluva 10.08.2015
Kamerový systém obce Hontianske Tesáre - realizácia zmluva 10.08.2015
Kamerový systém obce Hontianske Tesáre - vypracovanie žiadosti o NFP, externý menežment zmluva 10.08.2015
Zmluva o dielo - zvýšenie energetiskej účinnosti budovy KD H. Tesáre zmluva 16.07.2015
Záverečný účet 2014 zmluva 16.06.2015
Dodatok č. DOD/01-2015/367/2014-IZ-4.0/V k Zluve o poskytnutí NFP k projektu OH zmluva 04.06.2015
Došlé faktúry január, február, marec, apríl, máj 2015 faktúra 04.06.2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov zmluva 03.06.2015
Kúpna zmluva - Kohút Pavel, Vlastička zmluva 18.05.2015
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce zmluva 13.04.2015
Kúpna zmluva- Bartoš Daniel zmluva 13.04.2015
Dodatok č. 1 k platnej zmluve o združenej dodávke elektriny zmluva 19.03.2015
Kúpna zmluva zmluva 16.03.2015
Darovacia zmluva zmluva 16.02.2015
Kúpma zmluva zmluva 16.02.2015 Radoslav Muráň 87,00 €
Kúpna zmluva zmluva 16.02.2015 Radoslav Muráň
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku zmluva 16.02.2015
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci MPC a rozpočet obce na rok 2015 zmluva 22.01.2015
Došlé faktúry júl, august, september, október, november, december 2014 zmluva 22.01.2015
Kúpna zmluva- Bartoš Patrik zmluva 27.11.2014
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb zmluva 27.11.2014
Dodatok k zmluve zmluva 14.11.2014
Zmluva o poskytnutí služieb zmluva 07.11.2014
1.Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest zmluva 03.11.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmluva 30.10.2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva 22.10.2014
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva 16.10.2014
Zmluva o poskytovaní Pracovnej zdravotnej služby zmluva 03.10.2014
Kúpna zmluva a dodatok č, 1 - Obec - Šoucová zmluva 19.09.2014
Zmluva o využívaní priecestí s uzamykateľnými zábranami zmluva 16.07.2014
Zmluva o poskytnutí NFP zmluva 4400079 05.06.2014 PPA 30794323
Došlé faktúry marec, apríl, máj, jún 2014 faktúra 17.06.2014
Zmluva o dielo č. 11/2014 zmluva 17.06.2014
Zmluva o poskytnutí služieb zmluva 17.06.2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zmluva 06.06.2014
Zmluva o dielo - Zosilnenie základových konštrukcií domu smútku a oprava chodníkov v Hontianskych Tesároch zmluva 29.05.2014
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 23042014 zmluva 24.04.2014
Zmluva o poskytnutí služieb zmluva 11.04.2014
Došlé faktúry február 2014 faktúra 18.03.2014
Došlé faktúry január 2014 faktúra 13.02.2014
Kúpna zmluva na os. automobil zmluva 2802901050 30.01.2014 Motor-Car Zvolen s.r.o. 36768162 11 415,00 €
Zmluva o vydaní a prevzatí certifikátov na eID zmluva 02.01.2014