Dokumenty (Stránka 3)

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokumentikona zoradenia Typ Číslo Dátum Partner IČO Čiastka
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zmluva 02.07.2013
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku zmluva 16.02.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 zmluva 07.06.2012
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 - BBSK zmluva 14.06.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmluva 30.10.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmluva 05.01.2016 Ministerstvo hospodárstva SR
Zmluva o poskytnutí NFP zmluva 4400079 05.06.2014 PPA 30794323
Zmluva o poskytnutí NFP č. 043BB050018 zmluva 01.07.2016 PPA
Zmluva o poskytnutí služieb zmluva 11.04.2014
Zmluva o poskytnutí služieb zmluva 17.06.2014
Zmluva o poskytnutí služieb zmluva 07.11.2014
Zmluva o poskytnutí služieb - Kurz občianskeho spolunažívania a komunitných aktivít zmluva 03.09.2015
Zmluva o poskytnutí služieb - Kurz ochrany a budovania životnéh prostredia zmluva 03.09.2015
Zmluva o poskytnutí služieb - Kurz všestranej starostlivosti o domácnosť zmluva 03.09.2015
Zmluva o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností zmluva 30.05.2012
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb zmluva 27.11.2014
Zmluva o poskytovaní Pracovnej zdravotnej služby zmluva 03.10.2014
Zmluva o poskytovaní služieb zmluva 10.05.2016
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 23042014 zmluva 24.04.2014
Zmluva o pradji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti Slovnaft a.s. zmluva 03.08.2016
Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ zmluva 29.11.2016
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva 16.10.2014
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti zmluva 13.06.2012
Zmluva o spolupráci zmluva 15.04.2011
Zmluva o spolupráci zmluva 30.05.2012
Zmluva o spolupráci zmluva 04.02.2016
Zmluva o termínovanom úvere č. 862/2016/UZ zmluva 12.12.2016
Zmluva o vydaní a prevzatí certifikátov na eID zmluva 02.01.2014
Zmluva o vykonávaní služieb v oblasti PO a BOZP a dodatok č. 1 zmluva 19.10.2011
Zmluva o využívaní priecestí s uzamykateľnými zábranami zmluva 16.07.2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy zmluva 20.08.2013
Zmluva PPA zmluva 20.06.2013 PPA 30794323
Zmluva s auditorkou zmluva 02.05.2012
Zmluvy o dodávke elektriny zmluva 04.08.2011