Dokumenty (Stránka 2)

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokumentikona zoradenia Typ Číslo Dátum Partner IČO Čiastka
Kúpna zmluva zmluva 03.05.2011
Kúpna zmluva zmluva 24.04.2012 ROBUS s.r.o. 36036081
Kúpna zmluva zmluva 16.02.2015 Radoslav Muráň
Kúpna zmluva zmluva 16.03.2015
Kúpna zmluva - Kohút Pavel, Vlastička zmluva 18.05.2015
Kúpna zmluva - mulčovač zmluva 03.06.2016
Kúpna zmluva 1/2017 zmluva 21.12.2017 Kravec s.r.o.
Kúpna zmluva a dodatok č, 1 - Obec - Šoucová zmluva 19.09.2014
Kúpna zmluva Mária Tóthová zmluva 28.10.2016
Kúpna zmluva na os. automobil zmluva 2802901050 30.01.2014 Motor-Car Zvolen s.r.o. 36768162 11 415,00 €
Kúpna zmluva- Bartoš Daniel zmluva 13.04.2015
Kúpna zmluva- Bartoš Patrik zmluva 27.11.2014
Kúpno predajná zmluva zmluva 02.10.2017
Kúpno predajná zmluva - zabíjačka zmluva 07.09.2017
Kúpno predajná zmluva . zabíjačka zmluva 21.12.2016
Kúpno-predajná zmluva (požiarna striekačka motorová v športovej úprave PS 15) zmluva 20.12.2017
Nájomná zmluva zmluva 20.01.2016
Protokol a dohoda o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku SR do vlastníctva obce zmluva 02.12.2016
Rozpočet na rok 2018 zmluva 06.04.2018
Rozpočet obce na rok 2016 zmluva 21.03.2016
Zámenná zmluva zmluva 06.10.2017
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva v prospech zamieňajúceho + rozpočet obce na rok 2017 zmluva 14.02.2017 rim.kat. cirkev
Záverečný účet 2014 zmluva 16.06.2015
Záverečný účet Obce Hontianske Tesáre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 zmluva 03.06.2016
záverečný účet obce Hontianske Tesáre za rok 2014 zmluva 21.03.2016
Záverečný účet obce za rok 2016 - návrh zmluva 05.06.2017
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb zmluva 13.04.2016
Zmluva - detské ihriská zmluva 08.11.2012 Multiproject, spol. s r. o. 45650853
Zmluva č. 628/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 zmluva 03.08.2016 BBSK
Zmluva č. SZH1205201505 (o odpadoch) + mandátna zmluva zmluva 19.04.2016
Zmluva o bežnom účte , Združenie HONT, spol. s r.o. zmluva 24.01.2018 Prima banka
Zmluva o dielo zmluva 25.06.2012
Zmluva o dielo zmluva 11.07.2013
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu" zmluva 02.11.2017
zmluva o dielo - obnova verejného osvetlenia, zmluva o dielo PD na KD zmluva 30.12.2015
Zmluva o dielo - Zosilnenie základových konštrukcií domu smútku a oprava chodníkov v Hontianskych Tesároch zmluva 29.05.2014
Zmluva o dielo - zvýšenie energetiskej účinnosti budovy KD H. Tesáre zmluva 16.07.2015
Zmluva o dielo 6/2012 zmluva 30.10.2012
Zmluva o dielo č. 01-HT-09/2015 - Svetelnotechnická štúdia zmluva 02.09.2015
Zmluva o dielo č. 11/2014 zmluva 17.06.2014
zmluva o dielo č. 17/0102/s/2011 zmluva 19.05.2011
Zmluva o dielo č. 17/0102/s/2012 zmluva 01.06.2012
Zmluva o dielo na spracovanie žiadosti o NFP - Rekonštrukcia a energetická optimalizácia KD Hontianske Tesáre I. a II. etapa zmluva 24.03.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov zmluva 03.06.2015
Zmluva o nájme poľ. pôdy zmluva 02.05.2012
Zmluva o NFP č. ZV02792 - kaerový systém zmluva 29.09.2015
Zmluva o poskyrnutí údajov z katastra nehnuteľností zmluva 04.08.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zmluva 20.06.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí zmluva 21.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostreidkov DPO SR zmluva 21.06.2017