Dokumenty (Stránka 3)

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokument Typikona zoradenia Číslo Dátum Partner IČO Čiastka
Kúpno predajná zmluva . zabíjačka zmluva 21.12.2016
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. zmluva 11.01.2017
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva v prospech zamieňajúceho + rozpočet obce na rok 2017 zmluva 14.02.2017 rim.kat. cirkev
Záverečný účet obce za rok 2016 - návrh zmluva 05.06.2017
Darovacia zmluva - COOP Jednota zmluva 23.08.2017
Dodatok ku kúpnej zmluve Patrik Bartoš zmluva 14.06.2017
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Rekonštrukcia poľnej cesty zmluva 14.06.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 - BBSK zmluva 14.06.2017
Dodatok č. 2 k zmluve o terminovanom úvere - Horné Šipice zmluva 19.06.2017
Kúpno predajná zmluva - zabíjačka zmluva 07.09.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí zmluva 21.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostreidkov DPO SR zmluva 21.06.2017
Energetický audit zmluva 22.05.2017
Kúpno predajná zmluva zmluva 02.10.2017
Kúpna zmluva 1/2017 zmluva 21.12.2017 Kravec s.r.o.
Darovacia zmluva č. SHNM-OD-2017/001181-008 zmluva 21.12.2017 SR - MV SR
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu" zmluva 02.11.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva 24.01.2018 Slovak Telekom a.s.
Zmluva o bežnom účte , Združenie HONT, spol. s r.o. zmluva 24.01.2018 Prima banka
Rozpočet na rok 2018 zmluva 06.04.2018
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 15.04.2011
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 28.06.2011
faktúra za poč. program faktúra 28.06.2011
faktúra za údržbu poč. techniky faktúra 28.06.2011
Faktúra za výpoč. techniku faktúra 19.10.2011
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 19.10.2011
Došlé faktúry január 2014 faktúra 13.02.2014
Došlé faktúry február 2014 faktúra 18.03.2014
Došlé faktúry marec, apríl, máj, jún 2014 faktúra 17.06.2014
Došlé faktúry január, február, marec, apríl, máj 2015 faktúra 04.06.2015
došlé fakrúry 6.-12./2015 faktúra 07.01.2016
Došlé faktúry rok 2016 faktúra 05.06.2017
Došlé faktúry faktúra 05.06.2017
Došlé faktúry jún-december 2017 faktúra 17.01.2018