Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formoumenších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Typ dokumentu: 
zmluva
Dátum vloženia: 
15.04.2011
Dátum dokumentu: 
15.04.2011
Prílohy: 
application/vnd.oasis.opendocument.text iconDok1.odt (opendocument text - 2.08 MB)