Zmluva o bežnom účte , Združenie HONT, spol. s r.o.