Kúpno-predajná zmluva (požiarna striekačka motorová v športovej úprave PS 15)