Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí