Dodatok č. 2 k zmluve o terminovanom úvere - Horné Šipice