Zámenná zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva v prospech zamieňajúceho + rozpočet obce na rok 2017