Protokol a dohoda o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku SR do vlastníctva obce