Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM