1. Zmluva o poskytnutí dodácie pre DHZ, 2. Dodatok č.1. k ZoD Rekonštrukcia poľnej cesty