Zmena úvodnej stránky a pridanie ďalších podsekcií