Zaujímavosti (Stránka 3)Vlastná tvorba Dominika Kohútová

Tam...

Tam, kde niektorí ani nevedia, že niečo existuje,

pár ľudí si v štyroch malých dedinkách žije .O Dúpencoch (Dúpäncoch) od Andreja Kmeťa

Čože sú to zase za Dúpence? — Mnoho ráz počul som o dierach v stráni pozhora Tesár na ľavom brehu Štiavničky, ba aj ukazovali mi ich z hradskej, ale bližšie nevšimnul som si ich. Až toho roku (1902) 10.Dvorníky - pred Turkami opustili svoje dvory

Dvorníky - pohľad z Pliešky, v pozadí vidieť Terany a Dudince.

     Kým niekoľko rovno­menných obcí na Slovensku dostalo svoj názov podľa osídlenia kráľovský­mi dvorníkmi, pôvod mena týchto Dvorník spadá do obdobia tureckých nájazdov. Najprv niesla dedina meno svojich majiteľov Tessériovcov. Prvá písomná zmienka z roku 1279 ju pomenúva ako Malé Tesáre. Až po tureckej okupácii v 16. a 17. storočí sa objavuje pod názvom Dvorníky. Historik a geograf Matej Bel (1684 - 1749) usúdil vo svojej celoživotnej vlastivednej práci Notitia Hungáriáé historico-geographica, že obyvatelia opustili pred Turkami svoje dvory, čo zadalo podnet na vznik nového názvu - vo dvore nik - Dvorníky.Tesárske dúpence - skalné skrýše pred Turkami

Osemdierka, hlavná miestnosť s ďalšími, menšími štyrmi miestnosťami. Pohľad na dvojdierku zospoduV chotári Hontianskych Tesár sú štyri kamen­né skrýše, tzv. dúpence, ktoré prvý raz opísal v roku 1902 Andrej Kmeť (1841-1908), obdivovateľ prírody, vedec a turista v diele Ďalšie výsku­my z obvodu Sitna. Názov dúpence podľa Andreja Kmeťa poukazuje na veľmi dávny pôvod dier vyrúbaných do mäkkého kameňa, pretože - ako uvádza - „náš ľud dávno už nepoužíva slovo dúpä o diere alebo jaskyni."Tesárske valy

V severovýchodnej časti katastra Hontianskych Tesár, na zalesnenom chrbte na ľavej strane údolia Štiavnice sa nachádzajú útvary, o ktorých sme zatiaľ v literatúre nenašli zmienku.

Sú to dlhé valy navŕšené z kamenia alebo zeminy. Svojím vzhľadom najviac pripomínajú tzv. spečený val, nachádzajúci sa v obci Pečenice, vzdialenej asi 20 km na západ.