Tesárska roklinaMiesto

48° 12' 40.7412" N, 18° 56' 51.9468" E

Prvý vodopád tvoria dve 1 - 1,5m vysoké kaskádyV závere prvej časti je roklina úzska a steny kolmé.Územie, kde sa nachádza prírodná pamiatka Tesárska roklina, je budované prevažne epiklastickými sedimentmi vulkanického pôvodu,  produkovanými Štiavnickým stratovulkánom. Tieto horniny sú pomerne slabo odolné, najmä voči vodnej erózii. V týchto horninách bolo vytvorené jedinečné, aj keď krátke , kaňonovité údolie.

 

 Pohľad von z rokliny spod skalného previsuV strede prvej časti sa nachádza výklenok s vrstvami sedimentov.Unikátna je na stene zaznamenaná chaotická sedimentácia v delte miestneho pratoku. Je tu vidieť ukážkové krížové zvrstvenie. Tento fenomén poukazuje na chaotickú sedimentáciu  typickú pre deltu riek. Je to doklad o tom, že v tejto oblasti bolo pravdepodobne plytké more.

Najvyšší vodopád sa nachádza v druhej časti rokliny. (Prvú časť treba obísť zprava)Na konci 1. časti je cca 2,5m vysoký vodopád.Vo všeobecnosti takýto typ údolia je typickejší pre odolnejšie horniny ako sú tu. Dôležitú úlohu zohrala tektonika. Tá toto územie oslabila, rozblokovala na čiastkové bloky, na ktorých vznikli štyri vodopády.
Najmä tretí proti prúdu je impozantný, vysoký asi 8 m. Tieto skoky zvyšujú kvalitu územia. Väčšinu roka je riečisko vyschnuté. Tento výtvor je pre toto územie netypický, preto bol navrhnutý  na ochranu.


 

Pohľad do rokliny spod skalného previsu, skala dole má rozmery cca 4 x 3m.Výklenok so sedimentmi, porovnanie veľkosti s človekomVzhľadom na veľkosť územia (asi 0,7 ha) a na jeho kvality (kaňon, odkryvy) bol vyhlásený za prírodnú pamiatku. Slúži ako ukážka sedimentácie v podmienkach delty (dokumentované krížovým zvrstvením) a zároveň dokumentuje eróznu schopnosť vody v spojitosti s tektonikou a odolnosťou hornín.
Prírodná pamiatka sa nachádza v katastrálnom území Hontianske Tesáre. Bola vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 7/1999 z 25. 3. 1999, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 8. 1999.
Na území rezervácie platí piaty stupeň ochrany podľa § 17 zákona číslo 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  Jej účelom je zabezpečiť ochranu pre územie krupinskej planiny netypického kaňonovitého údolia.

Váš hlas: Žiadna Priemer: 3.9 (8 hlasov)

Mapa k článku

Javascript is required to view this map.