ZaujímavostiVlastná tvorba

Sme rovnakí, a predsa iní ...

(úvaha/ komentár na tému aktuálnych medziľudských vzťahov)

 Pozvanie

P O Z V A N I EVlastná tvorba Dominika Kohútová

Klamár , vynájdi sa !

 Vlastná tvorba Dominika Kohútová

Zbohom minulosť

Päť rokov prešlo ako sen,

bola to klamlivá spomienka len .

Myšlienka na teba stále horí,

Neviem či tento pocit niekedy povolí.

 

Moje srdce sa plní nesmiernou diaľkou,Vlastná tvorba Dominika Kohútová

Nerozhodné rozhodnice