Obecné symboly


Erb, vlajka a pečať tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. Hontianske Tesáre v minulosti svoj erb nemali, teda ho bolo potrebné vytvoriť.

     Túto úlohu sme zverili do rúk odborníkom - manželom Vrtelovcom (
Pani Vrtelová je akademická maliarka, PhDr. Ladislav Vrtel je tajomník Heraldickej komisie). Vzhľadom na pomenovanie obce Hontianske Tesáre, nám navrhli vytvorenie tzv. hovoriaceho erbu (obrazom vyjadruje meno). Erb bol schválený obecným zastupiteľstvom 15. decembra r. 2000.

     Pre Tesáre je hovoriacim znamením tesárska sekera. Prvú časť pomenovania obce Hontianske, možno zdôrazniť použitím nebeských telies - hviezdy a mesiaca, pochádzajúcich z hontianskeho Župného - stoličného erbu. Náš erb tak predstavuje dvojnásobne hovoriaci erb s konečnou podobou:
V ČERVENOM ŠTÍTE STRIEBORNÁ SEKERA NA ZLATOM PORISKU, SPREVÁDZANÁ VĽAVO ZLATOU HVIEZDOU A VPRAVO STRIEBORNÝM POLMESIACOM

erb vlajka pečať

Váš hlas: Žiadna Priemer: 3.5 (2 votes)