HistóriaO Dúpencoch (Dúpäncoch) od Andreja Kmeťa

Čože sú to zase za Dúpence? — Mnoho ráz počul som o dierach v stráni pozhora Tesár na ľavom brehu Štiavničky, ba aj ukazovali mi ich z hradskej, ale bližšie nevšimnul som si ich. Až toho roku (1902) 10.História futbalu v Hontianskych Tesároch

Futbalový klub hral od r. 1935 do roku 1970 pod názvom TJ SOKOL Hontianske Tesáre a od roku 1970 až do súčasnosti ako TJ Družstevník Hontianske Tesáre

     História futbalu v obci Hontianske Tesáre sa datuje od r. 1935, kedy sa našli nadšenci a organizátori z radov tovarišov, sluhov, ale i z gazdovských rodín (Lihosit, Vicko, Plesnivý, Talaj, Šouc, Bertók, Benčok, Konôpka a Chrien; zo susedných obcí: p. Mieč, Aurel, Svoboda a Beňovic ), ktorí začali organizovať a hrať futbal.Lesná železnica

     Pred 1. svetovou vojnou vznikla v Hontianskych Tesároch lesná železnica rozchodu 760 mm.
Dal ju postaviť majiteľ ladzianskeho veľkostatku gróf Alfréd Westfried, ktorý kúpil panstvo od Coburgovcov.
Najprv premávala na trati Ladzany - Hontianske Tesáre dlhej 8km a ťahali ju kone. Počas prvej svetovej vojny rozšírili trať o úsek Ladzany - Sokol v dĺžke 4 km a zo Sokola do Klastavy v dĺžke 5 km a zaviedli na nej parnú trakciu. Na stavbe trate pracovali prevažne ruskí, srbskí a talianski zajatci.Dvorníky - pred Turkami opustili svoje dvory

Dvorníky - pohľad z Pliešky, v pozadí vidieť Terany a Dudince.

     Kým niekoľko rovno­menných obcí na Slovensku dostalo svoj názov podľa osídlenia kráľovský­mi dvorníkmi, pôvod mena týchto Dvorník spadá do obdobia tureckých nájazdov. Najprv niesla dedina meno svojich majiteľov Tessériovcov. Prvá písomná zmienka z roku 1279 ju pomenúva ako Malé Tesáre. Až po tureckej okupácii v 16. a 17. storočí sa objavuje pod názvom Dvorníky. Historik a geograf Matej Bel (1684 - 1749) usúdil vo svojej celoživotnej vlastivednej práci Notitia Hungáriáé historico-geographica, že obyvatelia opustili pred Turkami svoje dvory, čo zadalo podnet na vznik nového názvu - vo dvore nik - Dvorníky.Zaniknutý románsky kostol (kostol sv. Michala)

etapy výstavby kostola      V jeseni roku 1990, pri hlbokej orbe na poli v blízkosti osady Patkôš, na pomedzí katastrov Hontianske Tesáre a Dvorníky , došlo k objavu dovtedy neznámeho podzemného priestoru.
Ukázalo sa, že ide o porušenú klenbu neznámej hrobky.
Na jar 1991 sa vykonal záchranný archeologický výskum, ktorý doložil a rozšíril poznanie o zaniknutom kostole sv. Michala.

Archeologický výskum odkryl sakrálnu stavbu, ktorej jednotlivé časti boli datované do 12., 14., 15. a 17. storočia.