Doprava

Odchody autobusov SAD Zvolen platné od 13.12.2009.


Hontianske Tesáre, Jednota

 


H. Tesáre - zdravotné strediskoŠipiceH. Tesáre - rázcestie k ŽSH. Tesáre - Pirovské