DemografiaVývoj nezamestnanosti v roku 2009 a 2010

Prehľad evidvaných nezamestnaných (EN) za rok 2009
mes. EN žien EN mužov EN spolu EN zar. v mes. EN vyrad. v mes. ekonom. akt. obyv. MN %
1 35 54 89 7 11 407 18,18
2 36 60 96 11 4 407 20,15
3 36 62 98 4 3 407 20,88
4 39 65 104 15 10 407 22,85
5 39 62 101 4 7 407 22,11
6 41 62 103 9 6 407 22,60
7 41 58 99 3 5 407 21,13
8 41 55 96 2 5 407 19,90
9 47 58 105 13 4 407 21,87
10 48 60 108 5 0 407 22,85
11 50 66 116 11 3 407 24,08
12 53 70 123 9 2 407 26,29


Výsledky referenda 2010

spolu za obec Hontianske Tesáre

Počet oprávnených voličov

Počet vydaných hlasovacích lístkov

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov

Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov

účasť v %

672

156

153

3

23,00%

 Stav počtu obyvateľov k 31.12.2009

Obec (časť) Dospelí Deti Spolu
Hontianske Tesáre 422 120 542
Báčovce 58 6 64
Dvorníky 149 40 189
Šipice 94 25 119
Spolu 723 191 914


Hontianske Tesáre v číslach

Výmera parciel v m2

(ku dňu 24.09.2003)
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 26. mája 2001

Počet obyvateľov podľa národností


 

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania