Aktuálne výzvy1. Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Hontianske Tesáre.

SO-05 Verejné priestranstvo – Nádvorie KD Hontianske Tesáre.
zverejnené: 16.9.2013

2. Osobný automobil

zverejnené: 17.1.2013

3. Kopírovacia technika - prenájom multifunkčného zariadenia

            zverejnené 2.4.2014

4. Zosilnenie základových konštrukcií domu smútku a oprava

    chodníkov v Hontianskych Tesároch

      zverejnené 2.5.2014

  • Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

      zverejnené 3.11.2014

5. Rekonštrukcia a energetická optimalizácia Kultúrneho domu a

    Obecného úradu Hontianske Tesáre

Oprava názvu diela na

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia Kultúrneho domu Hontianske Tesáre

       zverejnené 20.02.2015

6. Kamerový systém v obci Hontianske Tesáre

       zverejnené 2.7.2015

7. Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre - aktivita : 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

      zverejnené 19.8.2015

8. Svetelno-technická štúdia pre projekt "Rekonštrukcia verejného osvetlenia"

   zverejnené 21.8.2015

9. Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre – aktivita : „637004 LEKTOR KURZU VŠESTRANNEJ STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ“.

   zverejnené 26.8.2015

10. Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre – aktivita : „637004 LEKTOR KURZU OCHRANY A BUDOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“.

  zverejnené 26.8.2015

11. Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre – aktivita : „637004 LEKTOR KURZU OBČIANSKEHO SPOLUNAŽÍVANIA A KOMUNITNÝCH AKTIVÍT“.

  zverejnené 26.8.2015

12. "Rekonštrukcia a energetická optimalizácia Kultúrneho domu a Obecného úradu Hontianske Tesáre" - projektová dokumentácia.

zverejnené 9.12.2015

13. : Výkon stavebného dozoru na stavbe „Rekonštrukcia a energetická optimalizácia KD v obci Hontianske Tesáre“.

zverejnené 4.3.2016

14. Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Hontianske Tesáre" 

zverejnené 3.10.2017

15. Výzva na predloženie cenovej ponuky "Obstaranie prídavných zariadení k traktoru v obci Hontianske Tesáre"

zverejnené 21.11.2017

PrílohaVeľkosť
os._automobil.pdf274.65 KB
kopírovacia technika.doc30.5 KB
INFORMACIA_O_ZADAVANI_ZAKAZKY.doc91.5 KB
INFORMACIA_O_ZADAVANI_ZAKAZKY 5.pdf264.06 KB
SUTAZNE_PODKLADY 5.pdf311.48 KB
6._Info._o_zadavani_zakazkysutazne_podklady.pdf216.06 KB
7._INFORMACIA_O_ZADAVANI_ZAKAZKY.pdf106.53 KB
7._SUTAZNE_PODKLADY.pdf154.12 KB
8._SUTAZNE_PODKLADY.pdf125.4 KB
8.INFORMACIA_O_ZADAVANI_ZAKAZKY.pdf86.05 KB
9.INFORMACIA_O_ZADAVANI_ZAKAZKY.pdf84.44 KB
9.SUTAZNE_PODKLADY.pdf150.55 KB
10.INFORMACIA_O_ZADAVANI_ZAKAZKY.pdf84.46 KB
10.SUTAZNE_PODKLADY.pdf150.6 KB
11.INFORMACIA_O_ZADAVANI_ZAKAZKY.pdf84.59 KB
11.SUTAZNE_PODKLADY.pdf150.64 KB
sutaz_info_o_zakazke_prac._odevy.pdf189.65 KB
INFORMACIA_O_ZADAVANI_ZAKAZKY.pdf 12.82.7 KB
SUTAZNE_PODKLADY.pdf 12.126.67 KB
13_Informacia_o_zadavani_zakazky.pdf144.84 KB
13 Súťažné podklady183.68 KB
14._Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_MR.pdf59.96 KB
14.Sutazne_podklady_-_MR.pdf200.79 KB
15.vyzva_traktor.pdf163.46 KB
15. Priloha_c._3_-_Cestne_vyhlasenie.doc54 KB
15.vymedzenie_predmetu_zakazky_navrh_cena.pdf131.17 KB