Nachdzate sa v galrii starej verzie strnky, tto galria u nieje od 1.2.2010 aktualizovan!
Aktulna galria sa nachdza TU..

D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nce


- v aktulnej kategrii sa nenachdzaj iadne obrzky, vyberte si zo zoznamu podkategrii..
Fotografie v tejto galrii maj reportno-dokumentan charakter, zachytvaj najm udalosti, spoloensk a portov akcie organizovan v obci Hontianske Tesre, prpadne sa obce Hontianske Tesre a jej obyvateov bezprostredne tkaj.
V prpade, e sa niekto njde na niektorej z uverejnench fotografi a neshlas s jej uverejnenm, treba upovedomi o tejto skutonosti pracovnkov obecnho radu, alebo najlepie priamo administrtora strnky a tto fotografia bude promptne z webovej strnky stiahnut.