Nachádzate sa v galérii starej verzie stránky, táto galéria už nieje od 1.2.2010 aktualizovaná!
Aktuálna galéria sa nachádza TU..

Dúpänce


Jedná sa o sústavu umelo vyhåbených jaskynných dutín, ktoré pravdepodobne slúžili ako úkryt ¾udí a zásob potravín v èase tatárskych vpádov. ... celý èlánok

Fotografie v tejto galérii majú reportážno-dokumentačný charakter, zachytávajú najmä udalosti, spoločenské a športové akcie organizované v obci Hontianske Tesáre, prípadne sa obce Hontianske Tesáre a jej obyvateľov bezprostredne týkajú.
V prípade, že sa niekto nájde na niektorej z uverejnených fotografií a nesúhlasí s jej uverejnením, treba upovedomiť o tejto skutočnosti pracovníkov obecného úradu, alebo najlepšie priamo administrátora stránky a táto fotografia bude promptne z webovej stránky stiahnutá.