Nová tradícia - spoločné cvičenie

Naša starostka zaviedla začiatkom roka 2011 novú tradíciu. Ženy a dievčatá z našich obcí sa pravidelne stretávajú každý utorok a piatok aby si spoločne zacvičili pod vedením Marcely Kubíkovej.