Bierfest 2010 (Stránka 5)

11. ročník pivného festivalu, ktorý sa uskutočnil 28. augusta 2010 v našej obci - v časti Dvorníky, pred Combom.