Tesárske dúpence - skalné skrýše pred TurkamiMiesto

48° 12' 36.0648" N, 18° 56' 15.3492" E

Osemdierka, hlavná miestnosť s ďalšími, menšími štyrmi miestnosťami. Pohľad na dvojdierku zospoduV chotári Hontianskych Tesár sú štyri kamen­né skrýše, tzv. dúpence, ktoré prvý raz opísal v roku 1902 Andrej Kmeť (1841-1908), obdivovateľ prírody, vedec a turista v diele Ďalšie výsku­my z obvodu Sitna. Názov dúpence podľa Andreja Kmeťa poukazuje na veľmi dávny pôvod dier vyrúbaných do mäkkého kameňa, pretože - ako uvádza - „náš ľud dávno už nepoužíva slovo dúpä o diere alebo jaskyni."

Jednodierka, pohľad sprava.Dúpence sú 5 až 6 metrov veľké a 180 až Vstup do druhej miestnosti dvojdierky.200 centimetrov vysoké skalné izby, ktoré slúžili najpravdepodobnejšie ako skrýše obyvateľov pred Turkami.

Miestna tradícia ich považuje ešte za staršie výtvory, ktoré mali byt' úkrytmi ľudí a zásob pred Tatármi. Jedno z dúpeniec má centrálnu podkovovitú miestnosť, okolo Osemdierka, pohľad zo siedmej miestnosti na prvé dve.Osemdierka je vytesaná do skaly asi 20m nad úrovňou terénu.ktorej je vysekaných do pieskovca osem komôrok, z nich štyri akoby pre dospelých a štyri pre deti. Steny pokrývajú rôzne kresby a nápisy, mnohé však zo súčasnosti, takže sa ťažko rozpoznáva pôvodná výzdoba. Tesárske dúpence neboli doteraz predmetom odborného vý­skumu, ich vek ani účel nie je jedno­značne určený.

Pohľad z prvej miestnosti Dvojdierky smerom vonOsemdierka, štyri väčšie miestnostiV slovníku miestnych obyvateľov dostali dúpence názov jednodierka, dvojdierka a osemdierka - vždy podľa počtu vysekaných skalných skrýš.

   Nad dúpencami sa našli v minu­losti zvyšky kamenného muriva, o ktorom sa usudzovalo, že mohli patriť zaniknutému kláštoru. Okrem ústnej tradície jeho existenciu nič iné nedokladá.

Autor článku: Jozef Stiegel, zdroj: publikácia Dudince od vydavateľstva Stigpress

Váš hlas: Žiadna Priemer: 4.8 (8 hlasov)

Mapa k článku

Javascript is required to view this map.